Tuesday, April 21, 2009

Windows XP ස්ථාපනය කල හැකි ආකාර

Windows XP මෙහෙයුමි පද්ධතිය ස්ථාපනය කලහැකි ක්‍රමයන්.

සමාන්‍යයෙන් Windows XP මෙහෙයුමි පද්ධතිය ස්ථාපන ආකාරයන් තුනකි.
1. Clean installation
2. Upgrade installation
3. Multi booting installation

1. Clean installation
යනු දැනට මෙහෙයුමි පද්ධතියක් ස්ථාපනය නොකල හෝ වැඩි දියුණු (Upgrade) කිරීමට නොහැකි මෙහෙයුමි පද්ධතියක් ඇති පරිගණකයකට Windows මෙහෙයුමි පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීමයි . මෙය Fresh installation යන නමින්ද හදුන්වයි.

2. Upgrade installation
දැනට ඇති මෙහෙයුමි පද්ධතියට වැඩිදියුණු කල මෙහෙයුමි පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම මෙනමින් හදුන්වයි.

3. Multi booting installation
අප සතුව ඇති පරිගණකය තුල දැනට ඇති මෙහෙයුමි පද්ධතියට අමතරව තවත් මෙහෙයුමි පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර මෙහෙයුමි පද්ධති එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ස්ථාපනය කිරීම මෙසේ හදුන්වයි.

No comments:

Post a Comment

latest virus and spyware detection